Welke jachtmethoden zijn toegelaten?

Afbeelding
Icoon Jagen

In Vlaanderen zijn twee types jacht toegelaten: enerzijds met vuurwapens, anderzijds met afgerichte roofvogels, vangkooien of fret en buidel. Hulpmiddelen om de jacht vlotter te laten verlopen, zoals aankorrelplaatsen of akoestische lokmiddelen, zijn aan strikte regels gebonden.

Jachtvoorwaarden

De jacht kan en mag op verschillende manieren beoefend worden, afhankelijk van de:

Jachtmethoden grofwild

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de toegelaten jachtmiddelen en -methodes voor de jacht op grofwild, met de bijbehorende administratieve verplichtingen. 
 
  Gewone jacht Bijzondere jacht Bestrijding
Toegelaten
middelen
* Vuurwapens
* Niet-elektronische akoesti-sche lokmiddelen
* Aankorrelplaatsen (alleen voor wilde zwijnen)
* Vuurwapens
* Akoestische lokmiddelen
* Aankorrelplaatsen (alleen voor wilde zwijnen)
* Kast- en kooivallen van max.
100 m2
* Vuurwapens
* Akoestische lokmiddelen
* Aankorrelplaatsen (alleen voor wilde zwijnen)
* Kast- en kooivallen van max. 100 m2
Jachtwijze * Aanzitjacht (1)
* Bersjacht (2)
* Drukjacht (3)
* Aanzitjacht (1)
* Bersjacht (2)
* Drukjacht (3)
* Aanzitjacht (1)
* Bersjacht (2)
* Drukjacht (3)
* Drijfjacht (4)
Administratieve
verplichtingen
* Afschotplan
* Afschot melden binnen een maand na einde kwartaal
* Label bevestigen boven het hielgewricht en aan linkse onderkaak 
* Onderkaak bewaren tot twee maanden na einde kwartaal
* Afschotplan
* Voorafgaande 
meldingsplicht
* Afschot melden binnen een maand na einde kwartaal
* Label bevestigen boven het hielgewricht en aan linkse onderkaak 
* Onderkaak bewaren tot twee maanden na einde kwartaal
* Afschotplan
* Voorafgaande 
meldingsplicht
* Afschot melden binnen een maand na einde kwartaal
* Label bevestigen boven het hielgewricht en aan linkse onderkaak 
* Onderkaak bewaren tot twee maanden na einde kwartaal
Extra info Ree: alleen gewone jacht is mogelijk als het jachtterrein minstens 1.000 hectare groot is, als het terrein 250 hectare dekking omvat of binnen een erkende WBE    

(1)    Bij de aanzitjacht zit de jager in een hoogzit of aanzithut te wachten tot het wild passeert. 
(2)    Bij de bersjacht probeert de jager wild te vinden door aandachtig rond te wandelen, te kijken en te luisteren.
(3)    Tijdens een drukjacht wandelen meerdere personen (drijvers) rustig door een gebied, meestal met honden, zodat het aanwezige wild in beweging komt.
(4)    Tijdens een drijfjacht wandelen meerdere personen (drijvers) met veel lawaai en meestal ook met honden door een gebied, zodat het aanwezige wild op de vlucht slaat.


 

Jachtmethoden kleinwild

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de toegelaten jachtmiddelen voor de jacht op kleinwild, met de bijbehorende administratieve verplichtingen.
 
  Gewone jacht Bijzondere jacht Bestrijding
Toegelaten
middelen
* Vuurwapens
* Roofvogels
  * Vuurwapens
* Roofvogels
Administratieve
verplichtingen
    * Voorafgaande meldingsplicht
Extra info Patrijs: alleen door erkende WBE en onder specifieke voorwaarden    

 

Jachtmethoden waterwild

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de toegelaten jachtmiddelen voor de jacht op waterwild, met de bijbehorende administratieve verplichtingen.
 
  Gewone jacht Bijzondere jacht Bestrijding
Toegelaten
middelen
* Vuurwapens
* Roofvogels
* Niet-levende of kunstmatige lokdieren
* Niet-elektronische akoestische lokmiddelen
* Vuurwapens
* Roofvogels
* Niet-levende of kunstmatige lokdieren
* Akoestische lokmiddelen
* Vuurwapens
* Roofvogels
* Niet-levende of kunstmatige lokdieren
* Elektronische akoestische lokmiddelen
Administratieve
verplichtingen
  * Voorafgaande meldingsplicht * Voorafgaande meldingsplicht
Extra info   Kievit: alleen op vliegvelden  

 

Jachtmethoden overig wild 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de toegelaten jachtmiddelen voor de jacht op wildsoorten die niet onder het grofwild, kleinwild of waterwild vallen, met de bijbehorende administratieve verplichtingen.
 
  Gewone jacht Bijzondere jacht Bestrijding
Toegelaten
middelen
* Vuurwapens
* Roofvogels
* Niet-levende of kunstmatige lokdieren
* Niet-elektronische akoestische lokmiddelen
* Alleen voor konijnen: fret en vangkooi of buidel
* Alleen voor verwilderde katten: kast- of kooivallen van max. 1.000 dm³
* Vuurwapens
* Roofvogels
* Niet-levende of kunstmatige lokdieren
* Akoestische lokmiddelen
* Alleen voor konijnen: fret en vangkooi of buidel
* Alleen voor verwilderde katten en vossen: kast- of kooivallen van max. 1.000 dm³
* Alleen voor houtduiven: duivencarrousel
* Vuurwapens
* Roofvogels
* Niet-levende of kunstmatige lokdieren
* Akoestische lokmiddelen
* Alleen voor konijnen: fret en vangkooi of buidel
* Alleen voor verwilderde katten en vossen: kast- of kooivallen van max. 1.000 dm³
* Alleen voor houtduiven: duivencarrousel
Administratieve
verplichtingen
  * Voorafgaande meldingsplicht * Voorafgaande meldingsplicht
Extra info *Vos: niet binnen 50 m rond een vossen- of dassenburcht
*Verwilderde kat: alleen vangen met een kast- of kooival. Heeft een kat een visueel kenmerk van een eigenaar, dan wordt ze weer vrijgelaten. Zoniet gaat ze naar het asiel.
*Vos: niet binnen 50 m rond een vossen- of dassenburcht *Vos: niet binnen 50 m rond een vossen- of dassenburcht
*Verwilderde kat: alleen vangen met een kast- of kooival. Heeft een kat een visueel kenmerk van een eigenaar, dan wordt ze weer vrijgelaten. Zoniet gaat ze naar het asiel.