Natuurbeheerplan maken

Voor u begint aan het opstellen van uw natuurbeheerplan checkt u best de volgende opties en vereisten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Natuurstreefbeelden vegetaties - Natuurstreefbeelden leefgebieden soorten - Natuurstreefbeelden procesgestuurde natuur - Aandachtspunten bij keuze natuurstreefbeeld

Deel 1 opstellen via e-loket - Deel 1 opstellen met Word-formulier - Goedkeuringsprocedure Deel 1

Indienen natuurbeheerplan - Type één - Type twee, drie of vier - Goedkeuringsprocedure deel 2-5 - Type vier erkenning natuurreservaat - Relatie toegankelijkheidsregeling

Voorwaarden erkenning als natuurreservaat - Procedure erkenning natuurreservaat - Verbodsbepalingen in erkende natuurreservaten