Natuurinspectie

Icoon Natuurinspectie

De natuur in Vlaanderen is wettelijk beschermd. Natuurinspecteurs zien erop toe dat de regels worden nageleefd en sporen milieu-inbreuken op. Iedereen kan mogelijke milieuovertredingen melden.

Wetgeving natuurbescherming - Milieuhandhavingsdecreet – Afhandeling - Milieuhandhavingsrapporten - Infofiche Kompasnaald