Subsidies

Icoon Subsidies

Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke subsidies in verband met natuur en bos.

Opmaak en wijziging - Terreinen toegankelijk maken en houden - Beheersubsidies voor realisatie natuurstreefbeelden
Projectoproepen Natuur, Soorten, Openstelling en Natuur in je buurt & in je school - Restfinanciering LIFE-projecten - Groene Rand
Wolf - Bescherming nesten en jongen broedvogels - Groenjobs - Wildbeheer - Landbouw - Preventie everzwijnschade