Subsidies inrichting van natuur

Wilt u met uw terrein een bijdrage leveren aan Europese natuurdoelen in het kader van een natuurbeheerplan?
Wilt u meehelpen aan het voortbestaan van bedreigde diersoorten in Vlaanderen en meebouwen aan hun leefgebied? 
Wilt u meer toegankelijke, veerkrachtige en biodiverse natuur in uw buurt realiseren, met een mogelijke focus op welzijn en gezondheid?