Projectoproep Groene Rand

Afbeelding
Icoon Subsidies

Een groene rand om te (be)leven!

Bossen, natuurgebieden en parken kleuren de groene rand in het hart van Vlaams-Brabant. Een ring van natuurlijke schatkamers die door ecologisch-recreatieve corridors en stapstenen met elkaar zijn vervlochten.

De projectoproep Groene Rand wil natuurprojecten ondersteunen die bijdragen aan de realisatie van nieuw toegankelijk groen, de realisatie van groene verbindingen tussen de woongebieden en de groenpolen en die door natuuraanleg de leefbaarheid in de Groene Rand versterken.

Wat?

Een projectvoorstel komt in aanmerking wanneer het bestaat uit de aankoop en/of inrichting van gronden met het oog op: 
 • De leefbaarheid van de Groene Rand en/of een kwaliteitsvolle leefomgeving voor de inwoners van de Groene Rand door een verbetering van het natuur-aanbod en/of de toegang tot belevingsvolle natuur. Bijvoorbeeld door natuuruitbreiding op locaties met een beperkt (toegankelijk) aanbod of de realisatie van natuur waar deze inspeelt op een maatschappelijke vraag (natuuroplossingen) 
 • Natuuruitbreiding in de Groene Rand, het herstel en/of een verhoging van de natuurwaarde van een gebied – in het bijzonder door de aanplant van bomen en/of bos en de realisatie van natte natuur zoals vallei- en moerasgebieden, vochtige graslanden in valleien en veengebieden
   

Voor wie?

Lokale overheden, verenigingen en organisaties in de Groene Rand rond Brussel kunnen een aanvraag indienen. (Dat zijn de negentien randgemeenten rond Brussel en de gemeenten binnen het toekomstforum Halle-Vilvoorde.)
 
Afbeelding
Kaart Groene Rand Projectoproep
 

Voorwaarden

 • Een projectvoorstel indienen kan tot en met 17 september 2023 via groenerand.natuurenbos@vlaanderen.be.
 • Het projectvoorstel bestaat verplicht uit:
 • De documenten worden volledig, correct ingevuld, met de verplichte naamgeving en in mail met verplichte hoofding aangeleverd. Onvolledige projectvoorstellen of afwijkende documenten kunnen geweigerd worden.
 • Het project mag nog niet in uitvoering zijn, maar moet wel binnen een termijn van één jaar van start kunnen gaan. Het project moet gerealiseerd kunnen worden binnen een termijn van vier jaar na kennisgeving van financiering.
 • De aangekochte en/of ingerichte gronden moeten als openbaar toegankelijk groen in stand gehouden worden voor een termijn van minstens 24 jaar (duur natuurbeheerplan) na datum van goedkeuring van het natuurbeheerplan.
 • Alle voorwaarden en de volledige procedure vindt u terug in het reglement van de oproep.

Bedrag

Via de projectoproep Groene Rand kan een maximum van de projectbegroting gefinancierd worden, afhankelijk van de doelstelling. Cumulatie met andere financiering is beperkt mogelijk en sowieso beperkt tot 100%. 
 • Aankoop grond(en) voor bebossing (combineerbaar met inrichting door bebossing): 
  • Maximaal 60% van de totale geschatte aankoopkosten
  • NIET cumuleerbaar met subsidies aankoop van Natuur en Bos
  • Cumuleerbaar met subsidies aankoop van andere overheden (VO en andere) en met subsidies voor bebossing
 • Aankoop grond(en) voor natuuraanleg (combineerbaar met inrichting die geen bebossing is)
  • Maximaal 50% van de totale geschatte aankoopkosten
  • NIET cumuleerbaar met subsidies aankoop van Natuur en Bos
  • Cumuleerbaar met subsidies aankoop van andere overheden 
 • Inrichting door bebossing (combineerbaar met aankoop voor bebossing)
  • Maximaal 80% van de totale geschatte inrichtingskosten
  • NIET cumuleerbaar met subsidies voor bebossing van de Vlaamse Overheid
 • Inrichting die geen bebossing is (combineerbaar met aankoop voor natuuraanleg)
  • Maximaal 80% van de totale geschatte inrichtingskosten
  • NIET cumuleerbaar met subsidies inrichting van de Vlaamse Overheid
  • Cumuleerbaar met subsidies voor bebossing van de Vlaamse Overheid
 • Voor een combinatie van aankoop en inrichting is het maximale % van toepassing op die respectievelijke onderdelen van de projectbegroting.
   

Vragen?

Wat is de projectoproep Groene Rand en hoe dien ik een projectvoorstel in?
Bekijk onderstaande infosessie (27 min) en download de presentatie (pdf - 1.96 MB).Individuele begeleiding of opvolging van de project(-voorstellen) is helaas niet mogelijk.

Opvolging van de projecten

Je projectvoorstel werd geselecteerd? Proficiat! Er zijn een aantal verplichtingen verbonden aan de financiering, zie daarvoor het reglement en het ministerieel besluit dat je ontving.

Zo ben je verplicht om Agentschap Binnenlands Bestuur en Natuur en Bos de mogelijkheid te geven om een rol te spelen in iedere communicatie-actie rond het project. Neem daarvoor steeds contact op via rand@vlaanderen.be én groenerand.natuurenbos@vlaanderen.be.

Het mailadres voor concrete vragen over de financiële of administratieve opvolging en rapportering van je project is subsidies.anb@vlaanderen.be 

Hieronder de belangrijkste richtlijnen met betrekking tot de timing van het project:
 • de concrete uitvoering van het projectvoorstel moet starten binnen één jaar na ontvangst van het ministerieel besluit. Je informeert Natuur en Bos over deze start
 • je rapporteert minstens eenmaal per jaar over de vorderingen van het project
 • het project moet uiterlijk vier jaar na ontvangst van het ministerieel besluit afgerond zijn
 • het project moet minstens 24 jaar in goede staat behouden blijven
 • ten laatste 6maanden na realisatie van het project moet je een inhoudelijk eindverslag en een financieel eindrapport indienen
 • Wanneer je projectvoorstel geselecteerd werd raden we het volgende aan:
 • bewaar minstens deze documenten: het ministerieel besluit of de beslissing van de Vlaamse Regering (dit document ontving je via mail), je projectvoorstel zoals je het indiende en het reglement van de projectoproep
 • controleer het rekeningnummer en het mailadres dat je doorgaf in je projectvoorstel
 • informeer Natuur en Bos over eventuele wijzigingen in opvolging (andere aanspreekpersoon), mailadres of rekeningnummer
   
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0