Projectoproep Soorten

Afbeelding
Icoon Subsidies
Het leefgebied van bedreigde diersoorten beperkt zich vaak niet tot natuurgebieden. Ook de kleine natuurlijke elementen in de tussenliggende open ruimte in Vlaanderen zijn voor veel soorten van levensbelang. Diverse soortenbeschermingsprogramma’s streven naar het versterken van  dergelijke kleine, maar essentiële soortgerichte elementen in het buitengebied. Ze vormen enerzijds het leefgebied voor de soorten die er zich thuis voelen en helpen andere soorten om veilig van het ene natuurgebied naar het andere te migreren.

Omdat dergelijke kleine landschapselementen vaak voorkomen op percelen met een ander hoofdfunctie dan natuur, werd deze projectsubsidie uitgewerkt waarbij na inrichting geen verplichting tot de opmaak van een natuurbeheerplan geldt. De focus ligt op robuuste leefgebiedelementen die ook zonder regelmatig beheer lange tijd voor de doelsoorten geschikt blijven en waarbij het hoofdgebruik van het perceel het goed ecologisch functioneren van de maatregel niet in de weg hoeft te staan.

Wat?

Met de projectsubsidies soorten wil Natuur en Bos concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de realisatie van een aantal soortenbeschermingsprogramma’s (SBP's). Omdat deze subsidie zich richt op het versterken van het leefgebied van een beperkt aantal soorten, ligt de geografische focus uiteraard op de plaatsen waar de respectievelijke soorten voorkomen.
 

Voor wie?

Natuurlijk personen, privaatrechtelijke personen en lokale besturen, als beheerder of namens de beheerder (gevolmachtigde).
 

Voorwaarden

Download het reglement met meer uitleg bij alle voorwaarden (pdf - 297 kB)
 

Bedrag

  • Het totale bedrag dat voor de subsidiëring wordt ingediend, bedraagt ten minste 2.000 euro incl. btw. De projectsubsidie bedraagt 70% van de totale projectkost.
  • Er kan gecumuleerd worden met subsidies vermeld in een andere wet of een ander reglement (tenzij die dat verbiedt), zolang de totale financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100% van de totale werkelijke kosten bedraagt.
     

Procedure

Contact

Hebt u een idee voor een project of wilt u graag uw projectidee aftoetsen? Neem dan contact op met de contactpersoon van uw provincie: